Badania laboratoryjne

Na podstawie zebranych danych diagnostycznych zlecamy dalsze badania laboratoryjne. Pobieramy oraz przyjmujemy odpowiednie próbki materiałów do badań. Przeprowadzamy badania krwi, moczu, kału oraz tkanek ciała pobranych w wyniku biopsji (badania histopatologiczne, cytologiczne, mikrobiologiczne). Dokładne przebadanie materiałów pozwala na podstawienie precyzyjnej diagnozy, a tym samym na szybkie podjęcie skutecznego leczenia.

 

Badania krwi

Materiał do badania krwi pobierany jest podczas wizyty w gabinecie. Zwierzę musi być na czczo, co oznacza, że należy nie dopuszczać psa czy kota do jedzenia przez minimum 8 godzin przed pobraniem próbki. Podstawowym badaniem jest morfologia krwi, która pozwala wykluczyć szereg potencjalnych chorób lub doprecyzować diagnozę. Zlecamy również badania biochemiczne. Wyniki badań omawiane są telefonicznie lub podczas kolejnej wizyty – w zależności od stanu zdrowia pupila.

 

Badania moczu i kału

Badania moczu i kału wykonuje się w celu zdiagnozowania przyczyny występowania niepokojących objawów u zwierzęcia, ale również powinno się je przeprowadzać przynajmniej raz w roku w ramach profilaktyki chorób zwierząt. Materiały należy pobierać samodzielnie według ściśle określonych zasad, które dokładnie wyjaśni weterynarz podczas wizyty. Badania kału pozwalają przede wszystkim wykluczyć obecność pasożytów, natomiast diagnostyka moczu ma szerokie zastosowanie: pozwala m.in. wykryć cukrzycę, infekcje układu moczowego, chorobę Cushinga.

 

zwierzęta siedzące przy Pani

Badania materiału tkankowego

Pobieramy materiał tkankowy zwierzęcia w celu poddania go badaniu: histopatologicznemu, cytologicznemu lub mikrobiologicznemu. Biopsja pozwala wykryć choroby skóry, wątroby, płuc – przede wszystkim jednak jest nieocenioną pomocą w diagnostyce onkologicznej.