Weterynaryjna pomoc doraźna

Oferujemy doraźne wsparcie weterynaryjne w nagłych wypadkach – zarówno w zakresie opieki internistycznej, jak i interwencji chirurgicznej. Jesteśmy dla Państwa dostępni całodobowo. W miarę możliwości udzielamy weterynaryjnej pomocy doraźnej zawsze, gdy wymaga tego sytuacja. Przyjmujemy wówczas pacjentów w pierwszym możliwym terminie, bez wcześniej ustalonej wizyty. O zasadności interwencji decyduje lekarz weterynarii.

 

mały buldożek francuski